Ορίζοντες-Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Ορίζοντες-Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Περιγραφή

Τύπος: Λευκός Ξηρός

Κατηγορία: Τοπικός Οίνος Ημαθίας

Ποικιλιακή σύνθεση: Ροδίτης, Πρεκνάδι ,Mαλαγουζιά

Εμφιάλωση: Στο οινοποιείο της εταιρίας στην περιοχή Φυτεία Ημαθίας

Αλκοολικοί βαθμοί: 12% vol