Οίνος ερυθρός ημίγλυκος

Οίνος ερυθρός ημίγλυκος

Περιγραφή

Τοπικός οίνος Πελοποννήσου από ποικιλία Αγιωργήτικο
Alc 11.5%